Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Принципи діяльності НПФ

Принципи діяльності НПФ дозволяють зробити цю інституцію сьогодні не тільки найефективнішим, а й найбезпечнішим  шляхом формування особистих пенсійних заощаджень. Це відбувається завдяки побудованим законодавчим та регуляторним принципам роботи НПФ та обслуговуючих його суб`єктів, дієвого контролю за їх діяльністю.

ДОБРОВІЛЬНІСТЬ УЧАСТІ В НПФ

Рішення про здійснення відрахувань пенсійних внесків до НПФ приймається роботодавцем добровільно. Добровільною є участь фізичних осіб в системі недержавного пенсійного забезпечення.

ОСОБЛИВИЙ СТАТУС НПФ

НПФ є непідприємницького товариства зі статусом неприбуткової організації.Весь прибуток, отриманий НПФ має бути розподілений між його учасниками. Це мінімізує ризики для клієнтів, а також дозволяє отримувати більшу дохідність коштів, в порівнянні з господарськими товариствами, які, в першу чергу, турбуються про прибутки своїх власників. Статус неприбуткової організації надає НПФ податкові пільги -  кошти, які надходять до НПФ у вигляді пенсійних внесків, доходів від здійснення операцій з активами НПФ не підлягають оподаткуванню.

РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ МІЖ ОБСЛУГОВУЮЧИМИ СУБ`ЄКТАМИ; ВІДОКРЕМЛЕННЯ АКТИВІВ НПФ

НПФ укладає договори, залучаючи до адміністративного управління адміністратора, управління активами КУА, а зберігання активів банка-зберігачу. Це передбачає не лише диверсифікацію ризиків, а включення механізмів взаємного контролю. Активи НПФ відокремленні від активів КУА, адміністратора та зберігача, а також засновників та вкладників НПФ. Це повністю забезпечує їхнє збереження незалежно від фінансового становища таких суб'єктів.

ЕФЕКТИВНЕ ВНУТРІШНЄ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ НПФ

Єдиним органом управління та контролю за діяльністю НПФ є Рада фонду, яка має широкі повноваження і відповідальність за прийняті рішення. Законодавчо встановлені вимоги до освіти, досвіду роботи, кваліфікації її членів.

КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НПФ

Законодавчо визначені напрями використання активів НПФ, відповідальність та контроль за їх цільовим використанням.  Це унеможливлює ризики втрати пенсійних накопичень. Законодавчо обмежений розмір винагороди суб`єктів, які обслуговують НПФ, що нівелює ризик завищення операційних та інших витрат НПФ.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

До адміністратора, КУА, зберігача, НПФ Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку встановлені обов`язкові вимоги, які мають виконувати ці фінансові установи як для доступу на ринок, так і в процесі здійснення ними своєї діяльності.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГ ДО ІНВЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НПФ

Встановлені обмеження щодо дозволених видів фінансових інструментів для інвестування; ліміти щодо обсягу того чи іншого виду фінансового активу; якості цінніих паперів, які можуть бути придбані НПФ (лістинг, рейтинг). Така інвестиційна політика є найменш ризиковою для НПФ, а отже дозволяє учаснику НПФ не тільки зберегти, а й примножити його пенсійні заощадження, отримавши достойну пенсію.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ НПФ

НПФ зобов`язаний надавати кожному учаснику безоплатно виписку про стан індивідуального пенсійного рахунку один раз на рік і на вимогу учасника в будь-який час. НПФ зобов`язаний оприлюднювати інформацію про свою діяльність. НПФ зобов'язаний публікувати звітність про свою діяльність у засобах масової інформації.

ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ

Пенсійні внески та інвестиційний дохід мають пільгове оподаткування, а оподатковуються тільки пенсійні виплати як дохід фізичної особи. Докладніше див. у розділі «Податкові пільги».

ПРАВО ВЛАСНОСТІ УЧАСНИКА НПФ НА ПЕНСІЙНІ КОШТИ

Всі пенсійні внески, незалежно від того, хто їх сплачував – роботодавець, сам учасник НПФ, або його родичі, а також розподілений на користь учасника прибуток є власністю учасника. У разі смерті учасника його пенсійні накопичення успадковуються.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

НПФ дотримується конфіденційності інформації, що міститься в системі персоніфікованого обліку. Законодавством встановлені жорсткі вимоги до її зберігання інформації, що забезпечує її надійний захист від несанкціонованого доступу.

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ АУДИТ

Проведення обов`язкової перевірки НПФ та суб`єктів, які його обслуговують незалежним аудитором. Державними органами регулювання встановлюються вимоги до аудиторів, які можуть надавати послуги НПФ, вимоги до аудиторського висновку.

НЕМОЖЛИВІСТЬ БАНКРУТСТВА НПФ

НПФ не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Законодачо встановлена процедура ліквідації НПФ, при ліквідації пенсійні накопичення учасників НПФ передаються до інших НПФ, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки банків.