Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Мотивація створення таі участі в НПФ

НПФ є найкращим засобом накопичення особистих пенсійних заощаджень, оскільки дозволяє скористатися наступними перевагами:

фінансова незалежність після закінчення активної трудової діяльності завдяки отриманню додаткової до гарантованою державою пенсії, розмір якої залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення та суми заробленого на них інвестиційного прибутку.

самостійніть вибору розміру пенсійного внеску та його періодичності – законодавство не встановлює обмежень щодо мінімальної або максимальної суми пенсійних внесків та періодичності їх сплати. Укладаючи пенсійний контракт, вкладник самостійно визначає ці параметри, а також коригувати їх у разі зміни фінансового стану.

примноження пенсійних коштів – закумульовані в НПФ кошти інвестуються в різні інвестиційні активи (акції, облігації, дорогоцінні метали, нерухомість тощо). Таким чином їх розмір зростає завдяки отриманому на них інвестиційному прибутку, як на етапі накопичення, так і впродовж періоду пенсійних виплат.

персоніфікація пенсійних накопичень – для кожного учасника відкривається персональний пенсійний рахунок для обліку пенсійних внесків і результатів їх інвестування.

право власності на пенсійні кошти – незалежно від того, хто сплачував пенсійні внески на користь учасника НПФ, ці пенсійні внески, а також кошти, отриманні в результаті їх інвестування, є власністю такого учасника НПФ.

податкові пільги - пенсійні внески, зроблені на власну користь, не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб (шляхом віднесення пенсійних внесків до складу податкового кредиту ) у межах суми податкової соціальної пільги.

можливість успадкування пенсійних коштів – на відміну пенсії, яка отримується із солідарної системи, пенсійні накопичення, сформовані в системі недержавного пенсійного забезпечення успадковуються.

самостійність визначення пенсійного віку – отримувач недержавної пенсії самостійно обирає свій пенсійний вік, після досягнення якого він має право на отримання пенсійних виплат, у рамках ± 10 років від загальновстановленого в Україні.

самостійність вибору пенсійної виплати відповідно до законодавства – учасник НПФ має право на три види пенсійних виплат, за рахунок коштів, закумульованих ним в НПФ:

самостійність визначення умов, періодичності та тривалості здійснення пенсійних виплат – визначається отримувачем пенсії при укладенні з НПФ договору про виплату пенсії на визначений строк, але така пенсія розраховується не менше, ніж на 10 років.

контроль особистих пенсійних накопичень – в будь-який час учасник НПФ має право отримати виписку про стан індивідуального пенсійного рахунку, а один раз на рік така виписка надається йому безоплатно.

можливість заміни НПФ – вкладник (за умови розірвання пенсійного контракту) може перевести свої пенсійні накопичення до іншого НПФ, страхової компанії, банку, які здійснюють недержавне пенсійне забезпечення.