Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Органи управління НПФ

Специфіка  функціонування НПФ накладає відбиток на його організаційну структуру, а також структуру органів управління. В складі НПФ відсутні будь-які штатні працівники, а єдиним органом управління та контролю за діяльністю НПФ є Рада фонду (далі – Рада). Таким чином, Рада створюється з метою здійснення контролю за поточною діяльністю НПФ та  вирішення основних питань його роботи.

Основні повноваження та функції Ради НПФ

*КУА, адміністратор, зберігач, аудитор НПФ.

До кандидатів у члени Ради законодавстов висуває такі вимоги:

  1. дієздататність;
  2. наявність вищої освіти та загального стажу роботи не менше 10 років, або вищої економічної чи юридичної освіти та загального стажу роботи не менше 5 років;
  3. наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;
  4. відсутність засуджень за умисні злочини;
  5. відсутність протягом останніх семи років займаних керівних посад в юридичних особах, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування кандидата в члени ради на керівній посаді;
  6. відсутність пов'язаності з іншими членами Ради фонду.