Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Зберігач НПФ

Зберігач фонду – банк, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

відкриття та ведення рахунків НПФ
приймання, переведення, облік, зберігання ЦП, що входять до складу активів НПФ
виконання розпоряджень адміністратора НПФ щодо перерахування пенсійних коштів
виконання розпоряджень КУА згідно з інвестиційною декларацією НПФ
перевірка підрахунку чистої вартості активів НПФ*, чистої вартості одиниці пенсійних внесків**.
поння звітності, передбаченої законодавством.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

відповідає за збитки, завдані ним НПФ та його учасникам внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування НПФ зберігачем, та відшкодовує їх відповідно до умов цього договору та у порядку, встановленому законодавством.

КОНТРОЛЬ

у разі виявлення порушень, вчинених КУА, зберігач протягом одного робочого дня з моменту виявлення порушення письмово інформує Раду НПФ, адміністратора, КУА, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України та Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків НПФ більше ніж на 20% зберігач повинен повідомити про це РадуНПФ, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.
У разі видачі розпорядження Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про вчинене КУА порушення,  зберігач зобов`язаний припинити (блокувати) виконання розпоряджень КУА.

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ОПЛАТУ ПОСЛУГ

0,5 % від середньорічної вартості активів НПФ на рік.

*Чиста вартість активів НПФ – різниця між вартістю активів НПФ на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань НПФ, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.
** чиста вартість одиниці пенсійних внесків - розрахункова вартість одиниці пенсійних внесків, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів НПФ на загальну кількість одиниць пенсійних внесків на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного внеску до НПФ встановлюється у розмірі 1 грн.