Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Управління активами НПФ

Компанія з управління активами – юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

здійснення операцій щодо управління активами відповідно до інвестиційної декларації НПФ та укладеного з НПФ договору про управління активами
проведення розрахунків ризиків при здійсненні інвестування активів НПФ
здійснення розрахунків дохідності та ризиковості інвестиційного портфеля НПФ
подання щороку Раді НПФ пропозицій про внесення змін до інвестиційної декларації НПФ
надання звітності та оприлюднення інформації відповідно до законодавства.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

відповідає перед НПФ за своїми зобов'язаннями і збитки, завдані НПФ внаслідок порушення КУА законодавства, положень інвестиційної декларації НПФ або договору про управління активами НПФ, всім майном, що належить КУА на праві власності.
відшкодування збитків здійснюється за рахунок резервного фонду КУА, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна КУА.

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ОПЛАТУ ПОСЛУГ

0,35 % від середньоарифметичного значення чистої вартості активів НПФ* на місяць (або 4,2 % на рік).

* Чиста вартість активів НПФ – різниця між вартістю активів НПФ на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань НПФ, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

 

КУА працює в інтересах учасників НПФ з метою забезпечення максимально можливого прибутку НПФ при мінімально можливих ризиках. Це досягається завдяки:

Напрями інвестування КУА активів НПФ

*Облігації внутрішньої державної позики.