Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Пакет документів

Для підписання пенсійного контракту Вам необхідно:

Всі копіїї документів повинні  бути засвідчені Вашим особистим підписом. 

Пенсійний контракт укладається в 2 (двох) примірниках, один з яких залишається у Вас.
Разом з примірником пенсійного контракту Ви отримує додатки до нього, а саме:
- пам’ятку з роз’ясненнями основних положень пенсійного контракту (прив’язка)
- інформація про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами та зберігача фонду (прив’язка )
- витяг з основних положень Статуту НПФ (прив’язка ).
 
У разі підписання пенсійного контракту на користь Ваших близьких (Пенсійна схема №3) додайте до цього переліку

При укладенні пенсійного контракту Ми допоможемо підібрати такі умови, які максимально враховують Ваші індивідуальні фінансові можливості і плани.