Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Пенсійна програма підприємства

Участь підприємства у недержавному пенсійному забезпеченні через НПФ здійснюється шляхом прийняття та реалізації пенсійної програми підприємства (ППП).

Що таке ППП? ППП – документ, що визначає комплекс організаційно-правових, фінансово-економічних, технічних та інших взаємопов'язаних заходів, спрямованих на створення і функціонування системи додаткового (недержавного) пенсійного забезпечення персоналу.

Навіщо потрібна ППП? ППП необхідна для ефективного вирішення завдань соціального та економічного розвитку в інтересах успішного ведення бізнесу на довгостроковій основі шляхом організації системи недержавного пенсійного забезпечення.

Хто розробляє ППП? Адміністратор НПФ, який може надавати консалтингові послуги в сфері недержавного пенсійного забезпечення; або пенсійна комісія підприємства, яка створюється для організації недержавного пенсійного забезпечення; або відповідальний працівник підприємства, якому керівництво надало відповідні повноваження.

ЕТАПИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ППП

КУА АПФ «Українські фонди» надає послуги щодо розробки пенсійної програми підприємства, яка дозволить вкладнику-юридичній особі врахувати специфіку роботи підприємства, умови участі співробітників підприємства в НПЗ, розмір та періодичність внесків.