Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання
Головна »Спільне інвестування»Загальна інформація»Що таке спільне інвестування

Що таке спільне інвестування

Перший інвестиційний фонд в світі був створений в 1822 р. в Бельгії, пізніше в 1849 р. – в Швейцарії, в 1924 р. – в США. Але масову популярність інвестиційні фонди набули тільки після другої світової війни, поступово складаючи конкуренцію банкам і іншим фінансовим інститутам. Так, наприклад, на сьогодні в США налічується близько 10 тис. інвестиційних фондів, загальні активи яких складають 7 трлн. доларів. Більше половини американських громадян є вкладниками того або іншого фонду.

Розвиток спільного інвестування в Україні почався в 2001 році з моменту ухвалення Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)». Цим Законом були визначені принципи спільного інвестування, встановлені суб'єкти і їх права і обов'язки, створені надійні механізми захисту інвестицій на користь інвесторів. Перші компанії по управлінню активами (КУА), створені відповідно до Закону, почали свою діяльність на початку 2003 року, перші інвестиційні фонди – в 2004.

Інвестиційний Фонд – це форма спільного інвестування, при якій інвестори акумулюють гроші в інститутах спільного інвестування (ІСІ) для подальшого інвестування. Інвестиційні фонди акумулюють гроші інвесторів для здобуття прибутку за допомогою їх вкладення в цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість.

Гроші акумулюються у Фонді через продаж Фондом цінних паперів, що відображають долю інвестора в активах Фонду. Після цього зібрані кошти професійно інвестуються компанією з управління активами (КУА) у різні види активів: акції, облігації, депозити, нерухомість та інші фінансові інструменти з метою отримання інвестиційного прибутку та приросту активів Фонду.

У всьому світі інвестиційні Фонди є найбільш популярною альтернативою банківським депозитам. Але важливо зрозуміти головну відмінність Фондів від депозитів: поклавши гроші на депозит Ви отримуєте певний рівень стабільного доходу протягом депозитного періоду, у той час як банк отримує решту доходу від інвестування ваших коштів у різні види активів. Фонди, як правило, пропонують набагато вищий рівень доходу, що виплачується інвестору цілком, але, одночасно, певний рівень доходності не може бути гарантовано.

Інвестиційний фонд дозволяє інвесторам отримувати дохід, який дає фінансовий ринок, але який недоступний кожному окремо.

Публічний, тобто орієнтований на роботу з приватними інвесторами, інвестиційний фонд – це підприємство, інвестором якого може стати будь-який бажаючий громадянин. Набуваючи цінних паперів публічного фонду, кожен інвестор стає його співвласником – акціонером або пайовиком. Як співвласники будь-якого підприємства, так і учасники інвестиційного фонду розраховують, що підприємство буде успішним, і приноситиме прибуток.

Здійснювати операції можна самостійно або через професійних керівників – компанію з управління активами (КУА), ставши учасником фонду сумісного інвестування.

Особливості інвестування через фонди сумісного інвестування: