Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання
Види фондів

Інвестиційні фонди – це фінансовий акумулятор, який об'єднує, концентрує фінансові потенціали своїх учасників.

Вони поділяються за видами та типами:

ЗА ФОРМОЮ

ПІФ

(Пайові Інвестиційні Фонди)

ПІФ — це інститут спільного інвестування, де кожному інвестору належить певна частка спільного капіталу. Створюються компанією з управління активами і не мають статусу юридичних осіб. Чим більшу кількість сертифікатів придбав пайщик, тим більша його частка. Активами фонду керує Компанія з управління активами (КУА). Саме ця компанія прагне забезпечити інвестору максимальний прибуток.

КІФ

(Корпоративні Інвестиційні Фонди)

є юридичними особами і управляються КУА на підставі окремого договору.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ

ЗА ТИПАМИ

Відкритий фонд

Інвестор відкритого фонду може купити або продати сертифікат в будь-який робочий день. Цінні папери фонду викуповуються на вимогу інвестора з моменту офіційного визнання фонду таким, що відбувся. Ці папери не обертаються на вторинному ринку, і по ним не нараховуються дивіденди.

Інтервальний фонд

Інвестор Інтервального фонду має можливість продати сертифікат лише в певні терміни — періоди «відкриття інтервалу». Інтервал відкривається не менше як раз на рік. Дати відкриття і закриття інтервалу прописуються в проспекті емісії фонду. Купівля інвестиційних сертифікатів Інтервального фонду може бути здійснена в будь-який робочий день з моменту офіційного визнання фонду таким, що відбувся. По цінних паперах Інтервального фонду не нараховуються дивіденди.

Закритий фонд

Інвестор закритого фонду може вкладати свої грошові кошти на фіксований заздалегідь визначений для фонду термін, наприклад, 2 роки. Це також передбачає те, що він отримує гроші лише після припинення діяльності фонду, але має можливість реалізувати акції на вторинному ринку. Закритий фонд зручний для середньострокових інвестицій і дозволяє потенційно отримати істотно більший дохід, ніж відкритий або інтервальний. Розміщення цінних паперів припиняється в терміни, встановлені проспектом емісії.

ЗА СТРУКТУРОЮ АКТИВІВ

Диверсифіковані

Диверсифікація знижує ризики інвестиційного портфелю, додаючи до його складу активи різних класів, галузей та ін. таким чином щоб при зменшенні вартості одного активу, відбувалась компенсація за рахунок збільшення вартості іншого. Для реалізації даної концепції в нашій країні законодавчо закріплені наступні обмеження при розподілі активів диверсифікованих фондів:
Вкладення в акції повинні бути у межах 40% активів фонду.
Обмеження для інструментів з фіксованою прибутковістю (державних, муніципальних і корпоративних облігацій) складає 30%
Частка банківських депозитів не більше 30%.
Крім того, доля одного емітента не може становити більше 5% активів фонду.
Відкриті та інтервальні фонди можуть бути лише диверсифікованими.

Недиверсифіковані

До недиверсифікованого фонду не пред'являються вимоги по структурі активів.

ЗА ВИДАМИ

Строковими

створюється на певний термін, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого реорганізується або ліквідується. Фонд зактитого типу може бути лише строковим.

Безстроковими

створюється на невизначений термін