Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Що таке недержавний пенсійний фонд

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – юридична особа, що створена у відповідності до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» є неприбутковою організацією (непідприємницьким товариством), функціонує і проводить свою діяльність виключно з ціллю накопичення пенсійних внесків на користь учасників НПФ з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам НПФ у визначеному законодавством порядку.

Діяльність НПФ полягає у залученні коштів (пенсійних внесків), управлінні отриманими коштами (їх розміщенні, інвестуванні) та здійсненні пенсійних виплат учасникам. Безпосередньо самі НПФ є так званим „грошовим мішком”, тобто лише акумулюють внески та визначають фінансові інститути, які забезпечують їх подальшу діяльність. Такими фінансовими інститутами є професійні ліцензовані учасники: компанія з управління активами (КУА), адміністратор та банк-зберігач. Активи НПФ відокремлені від активів третіх осіб – засновників, вкладників, обслуговуючих НПФ компаній тощо. Усе майно НПФ, включаючи прибуток, що отримується від розміщення коштів НПФ, належить його учасникам – особам на користь яких здійснюються пенсійні внески до НПФ та які будуть отримувати пенсію з НПФ.

ЯК ФУНКЦІОНУЄ НПФ


Акумулювання пенсійних внесків:

Управління пенсійними активами:

Виплата недержавної пенсії:

Особливості діяльності НПФ залежать від його виду.

ВИД НПФ

ЗАСНОВНИКИ

УЧАСНИКИ

Відкритий

юридичні особи (крім бюджетних)

фізичні особи

Корпоративний

юридична(ні) особа(и) – роботодавець (ці) (бюджетні установи в особливому порядку)

фізичні особи, які перебувають(ли) у трудових відносинах з роботодавцями, які є платниками цього НПФ

Професійний

об’єднання громадян або юридичних осіб, які утворюються за професійною ознакою

фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності, визначеної в статуті НПФ