Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Адміністрування НПФ

Адміністратор НПФ - юридична особа, що здійснює адміністрування НПФ на підставі ліцензії на умовах Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

укладення пенсійних контрактів
ведення персоніфікованого обліку учасників НПФ
забезпечення здійснення пенсійних виплат
ведення бухгалтерського і податкового обліку НПФ
надання учаснику інформації про стан його персонального пенсійного рахунку
подача звітності та оприлюднення інформації про діяльність НПФ згідно з законодавством
надання НПФ агентських та рекламних послуг

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

відповідає за своїми зобов'язаннями перед НПФ, з якими він уклав договори про адміністрування, всім майном, що належить адміністратору на праві власності
відшкодування збитків здійснюється за рахунок резервного фонду адміністратора, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого його майна

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ОПЛАТУ ПОСЛУГ

5% (6% для відкритого НПФ) від суми пенсійних внесків, сплачених протягом року
5 грн. за надання виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмову вимогу учасника НПФ
5 грн. за надання інформації* отримувачу пенсії на його письмову вимогу**
50 грн. за переведення пенсійних коштів учасника НПФ до іншого НПФ, страхової організації чи на депозитний пенсійний рахунок банку

* інформація про суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному пенсійному рахунку станом на початок звітного фінансового року; сплачені протягом цього року пенсійні внески;  розподілений інвестиційний прибуток (збиток); обсяг здійснених пенсійних виплат; суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.

** крім випадків, коли ця інформація необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.