Як вам наш новый дизайн?
Да, дуже красивый 9.80%
Хороший 18.81%
Нормальный 16.22%
Средний 15.43%
Так себе 15.99%
Ужасен Ужасен Ужасен Ужасен 19.03%
Свой вариант  4.73%
Консультант

Поставте запитання
Український оптімум


Інвестиційна діяльність фонду - це основна мета його створення.

Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу ,,УКРАЇНСЬКИЙ ОПТІМУМ'' створений з метою отримання прибутку від здійснення діяльностізі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

Фонд здійснює активне інвестування в усі галузі народного господарства зі спільного інвестування, встановлених чинним законодавством України, зокрема:

1) акції українських та іноземних есітентів по всім галузям народного господарства;

2) державні цінні папери (у тому числі іноземних держав);

3) цінні папери органів місцевого самоврядування;

4) корпоративні права;

5) боргові зобов'язання емітентів, які можуть бути оформлеені векселями, облігаціями та договорами позики;

6) нерухомість;

7) інші активи, дозволені законодавством України.

  Всі