Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання
Глосарій

А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Агент з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ

Торговець цінними паперами, який отримав в установленому порядку ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності по випуску та обігу цінних паперів — та діє в інтересах емітента на підставі договору з Компанією з управління активами про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ

Активи інституту спільного інвестування

Сукупність майна, корпоративних прав та вимог, яка сформована за рахунок коштів спільного інвестування

Акції інституту спільного інвестування

Акції, що випускаються з метою здійснення спільного інвестування

Акція

Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Андеррайтинг

Розміщення цінних паперів Торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента

Аудит

Перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам